יום אחר יום ואני חיה את חיי תוך ציפיה קשובה, ערנית דרוכה לבאות, לכל רחש ממתינה בשקט. מתחת לפני השטח מתיחות מבעבעת כמו סיר שהגיע זמנו ועולה על גדו תיו - אני מוכנה. כולי בתוך הציפיה כמו בתוך חליפת חלל המסע עוד לא החל אבל הוא כבר בעיצומו