שוב פגישה עוד פגישה התחלה חדשה תקווה. אולי זה כאן? אולי זו את כאן לידי עכשיו. ואז הספק מתעורר החשש מתמלא באולי נגמר. ושוב פגישה