לזכרו של הסופר ניצול השואה בני וירצברג ז"ל ששלח יד בנפשו לאחר הוצאת ספרו לאור (מגיא ההריגה לשער הגיא)בשנת 1967 בעת כתיבה בעת ורעדה משב רוח בלהה מתוך סגור לב שכול ומדמם בשניית כתיבה שורות הפכו בשנית לשנים שזרעו אימה בגיא צלמוות הנה הוא יוצא לאור כבן אוני בלידה קשה מנשוא סבל צירי תופת, בו ברגע יוצאת הנשמה