הביטוי "גאלה" [בלי האות "ו"]
הוא "גאות אלוקית" בעבור כנסת ישראל
[גאות : במובן המשולש של : גאווה .
השתוקקות וגם ביטוי אופטימלי מוחש
של הכוח האלוקי שבחסד]
["כי גאה גאה"].
גאולה שלמה אם כן,
באה לעולם ולישראל,
משמתקיים מצב אלוקי של :
"גאה גאה".
אשר כל כולו הינו הנו פן וגילוי
של החסד האלוקי הצרוף .
בבחינת : "נחית בחסדך עם זו גאלת".
והנה אחד המצבים שמקרבים את הגאולה
 הינה גאולת הארץ על ידנו .
שבגאולת הארץ על ידי
החלוצים במאה שעברה
 היא שגרמה בין השאר
למצב של :
אתחלתא דגאולה.
בבחינת : "גאה[חולם באות א]
ובעזרת ה' גם  ההמשך:
 "גאה" יתקיים
בגאולה השלמה
בקרוב בימינו
 אמן