בית המקדש - ואנחנו כיום.


 

בס"ד.

 

יש זרמים תתקרקעיים ביהדות הדתית ,המבצבצים פה ושם גם מעל לפני הקרקע

והמאיימים לפרוץ עלינו ולהציף את כל הוויתנו בהנהרות של דם.

 אותם הסבורים כי מוטלת עליהם החובה הדתית

לדרוש באופן פעיל וכמעט בכל מחיר את נטילת האחיזה והיוזמה בהר הבית 

 במגמה לבנות את בית המקדש בקרוב.

הטרגדיה היא, שמנגד ההנהגה הרבנית בעיקרה איננה מגלה תעוזה של עמידה בפרץ .

דומה אפילו שהיא אפופת חרדה.

 נוקטת במדיניות של שתיקה .

אם כי פה ושם מתעוררים מדי פעם אותם הרבנים המסויימים .

לעודד, לתמוך וללבות את שלהבת המשיחיות המוקדמת הזו..

 כנגדם כאמור כל הרוב למצער דומם.

 פרשת השבוע פרשת ראה מתייחסת לאלה הדברים.

וחשבתי כי טוב יהיה אם יעלה בידי להניח הדברים הבאים  

 באשר לעניות דעתנו התורה כאן שוללת מכל וכל יוזמה ומחשבה בכיוון בניין בית המקדש

בטרם  פרץ לחלל חיינו השלום המלא באזורנו

 יש לי תחושה קשה כי לפחות רבני הציונות הדתית

עוד יכו על חטא כשבסופו של דבר אלה מחררי המקדש ימיטו עלינו את האסון.

לכן כל ניסיון ולו מצד דרדק כמוני לנסות ולהודיד הרוח במשהו

 מהמפרשים השחורים הללו.

הוא בעיניי ניסיון קדוש שבא קודם לכל למנוע שפיכות דמים.

 אם כן תורת ישראל כתורת אמת וכצופה פני כל העתידים

נמנעה במפורש מלנקוב במקום המקדש

 ואנו מבקשים לטעון יותר מזה כי היא נמנעה מכך בעיקר משום הרגישות של הפרמטר הנוסף [על המקום]

הוא פרמטר הזמן..

 אם כן הפרשה חוזרת ומדגישה כעשר פעמים [ובספר דברים בכלל יותר מעשרים]

כי בניין המקדש מיקומו ומועדו הופקעו מיד האדם.

ונותרו כל כולם בבחירה עתידית של  ה' .

דגש על בחירת ה' העתידית.

 זאת ועוד כזכור גם מסיפור העקדה:

מקום המקדש מכונה: "הר המוריה" כלומר מקום שבו הקב"ה  שיצביע עליו בעתיד ף  מורה - יה [ "יה" - הקב"ה ]

 וכך במשך הזמן התחייב בחירת המקום וקביעתו .

ירושלים העיר נקבעה - כמקום .

 לעומת זאת מועד הקמתו של המקדש נדחה בכוונת מכוון .

  שמכך משתמע כי אם פרמטר המקום הפך מוחלט.

לא כן פרמטר הזמן.

 ואכן בלא מעט מקומות מוזכרת בתנ"ך ירושלים כמקום שבו בחר ה' לשכן שמו במקדש.

 הנביא זכריה גם מציין שגם בבית שני הקב"ה המשיך לבחור בירושלים  ["ובחר עוד בירושלים"]

 אם כן אלמנט בחירת המקום דומה הוכרע סופית [אם כי גם לעניין זה יש עוד אי אלו ספקות שלא כאן המקום להידרש אליהם]

ומכל יסוד הבחירה האלוקי לעניין בניין המקדש -  נותר פרמטר הזמן.

 לעניין זה לא תתכן שום יוזמה או פעילות אנושית אשר תעיז לבחור הזמן במקום ה"בוחר בירושלים" - הקב"ה.

 אבל אנו טוענים הרבה יותר מזה .

כי גם התורה בפרשתנו קובעת מסמרות ברורים וחלוטים לעניין פרמטר הזמן.

וראו בבקשה מה נכתב בפרשת השבוע :

 " ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר ה' אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אוייבכם מסביב וישבתם בטח

    והיה המקום אשר יבחר ה' אלוהיכם בו לשכן שמו....".

 הנה כי כן שחור על גבי לבן ובאופן הברור ביותר :

היתכנות בניית המקדש מבחינת הזמן, איננה יכולה להיות במצב שבו לא שורר  שלום אזורי - נקודה.

 רק לאחר שמתקיים והניח לכם מכל אויבכם מסביב וישבתם בטח.

רק אז מתקיימת ההיתכנות מבחינת הזמן .

 וכל זאת לומדים מהדגשת המילה : "והיה".

המחברת בין המקדש - למצב של שלום אזורי 

 והיה המקום אשר יבחר.

 לפני שלום איזורי מלא אין ולא יתקיים לעולם המצב של "והיה "  -  המקום אשר יבחר.

 לכן כל החתרנות הפרובוקטיבית הזו

של כל אותם פאנטים תלושים שפועלים כמוכי סנוורים ואשר כופים עלינו בהתנהגות פושעת

 והכל כאמור בניגוד גמור לתורת ישראל  שפיכות דמים נוראה.

 דינה להיפסק ומיד.

ואני הקטן קורא לכל רבני הציונות השתית השפויה

 לקום סוף סוף כאחד  ולהביע עמדה נחושה וברורה

 על מנת להקדים ולמנוע מאתנו עוד אסון מיותר ונורא .

שבוע טוב וחודש טוב