איש האמת


בס"ד.

 

איש האמת

לא חי ולא מת

איש האמת

 מהלך בעולם

של טיפות

 ונרטב תמיד

איש האמת

לא מגיע לשום מקום

ולא הווה בשום זמן.

הוא תמיד "באין"

ותמיד "בסוף"

 

לחלק מהאנשים

איש האמת

 שקוף בחיים

 דרכו עוברים

ורומסים

 המון אנשים.

 

לחלק אחר

 איש האמת

מין אד מסובך

 עננה מעיקה

 התלויה באויר

 בגובה המרגיז

 של העיניים

 

וכך איש האמת

 מכעיס את כולם

 עומד בדרכם

טורד את מנוחתם

 חושף ערוותם.

 

לכן איש האמת

לא חי ולא מת

לכן איש האמת

 לא מתגשם גם

בשום תכלית

 בשורתו לעולם

אינה ניכרת

 לא באיש

 ולא באמת