אני כבר לא כותב לאחרים

בס"ד.

 

 

אני

כבר לא כותב לאחרים .

 כותב אך לעצמי

 ולאלוהי אם

 גם הוא לא ישתעמם

ולכל בעלי הכנף

 המפזרים ללא הרף על דרכי

 את נוצותיהם המחודדות.

 נוצות הדובבות בדיו נוטף

של החיים.

 והמבקשות תובעות

 עלה של נייר

ואצבעות מגששות .

אני כותב אולי

 גם לאליהו הנביא

 להכין בעבורו

 פתיל של תוחלת

 לשזור באדרתו

 של משיח.

אני

כבר לא כותב

 לאחרים