התשובה פשוטה והיא עולה מגוף הכתוב
המקום אשר יבחר ה'. . "יבחר בעתיד שאינו נגמר . להותיר לעד את הבחירה ביד ה' כבחירה מתחדשת לכל שעה ושעה. זה שנאמר "ובחר עוד בירושלים". והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה. והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

אל דם בירושלים
כל אשר נכתב לעיל לא בא אלא להדגיש יסוד מוסד וחשוב שבו ביקש הקב"ה  לומר כי במושגים אנושיים שלנו המקום כגאוגרפיה הוא איננו חשוב .החשיבות היא ביסוד הבחירה של ה' ויסוד זה כאמור ביטויו חייב להתבטא על ידי בעל הדבר עצמו - הקב"ה הוא הוא הבוחר תמיד בירושלים והוא אשר צריך לבטא בחירתו בכל דור ודור.לפיכך ביתר שאת כיום כשכל תשומת הלב של כל העולם מתמקדת בירושלים אין לאף אדם רשות לבטא בחירתו של הקב"ה במעשים של שפך דם הניחו את ירושלים לקב"ה גם אם על מנת לחסוך לפי שעה שפך דם מיותר צריך פשרה יש לחתור אליה .
בבוא העת ה' יבחר גם לעבור לשלב הגאולי הבא ביחס לירושלים.....