נשאלה השאלה מדוע התורה אומרת צדק צדק תרדוף ולא אמת אמת תרדוף

אמת היא אלוהית ואין סופית וככזו היא שונה מהצדק.
לא ניתן לדבר לגביה בלשון כפולה .
וכמו גם היומרה לרדוף אחריה איננה כל כך שייכת .
על כל פנים שום מרדף לא יועיל להגיע למיצוייה המוחלט.
לכל היותר למיצוייה היחסי.
לא כן הצדק .
צדק יש ויהא בעת ובעונה לכיוונים שונים .
ודרוש אותו התיזוז של מרדף לכל הכיוונים, כדי להגיע לצדק המאוזן .
משה אהרון