מי שעומד מולך חושב
שאינך ידיד אלא אויב
וכשהוא לוחץ על ההדק
זה על מנת לעשות צדק
אך לכולנו רַבִּים האויבים
ולנו ולאויבינו  יש רובים
ולוואי והיינו  ערים וחשים
שכאן חיים ומתים אנשים
ומי שאת נשקו יעיז וינצור
אולי את ההרג יוכל לעצור