אלו השעות אשר הפרידו בינינו
שעות של געגועי נדודים

כבישים של ארץ רחוקה
וחלונות קטנים

מה שראו חלומותיי
נסתר מעיניך

אמת, הייתי במחוזות הנפש
לא חזרתי אל ביתי