טַל מְכַסֵה אֶת עֵינָייךְ בִּשְׁעַת בּוֹקֵר,

מְנָצְנֵץ בְּרַכּוּת,בִּדְמָמַה אַצִילִית.

לוֹבֵשׁ הוּא מָבַּט,אֶת אוֹרִי מֶפָלֵחַ,

וְנֵחְרַץ בְּלִיבִּי,שָׁם נִשְׁאַר הוּא לָעַד.