בפתיח לפרשת חיי שרה מחפש אברהם קבר  לקניה בעבור שרה המוטלת מתה לפניו  ואזי הוא אומר :

 "בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר"

 דומה שבפסוק תמים זה לכאורה גלומה  משנת כל הדורות

רמז להם אברהם לבניו :
כי גם לעתיד לבוא באתחלתא של גאולה : ארץ ישראל תגאל אך בשני המטבעות:
של קצוות
מחד בכסף מלא
ומאידך אם בלתי ניתן בכסף מלא
כי אז בכיסופים מלאים
כלומר יחול בלתי נלאה והמתנה עם המון סבלנות ואהבה לארץ.
יש חלקים בארץ ישראל שראויים לחיזור נמשך של זמן ,של בשלות של אהבת אמת
 ודווקא תחילה מרחוק.

כל דרך אחרת, חלילה מובילה להמשך הנורא של הכתוב:
"בתוככם לאחוזת קבר".
 התערות מתגרה בתוכם של הערבים ,מובילה  חלילה לאחיזה אחרת של אחוזת קברים
אם לקח זה סוף סוף ילמד
אולי יקח הרבה יותר זמן של כיסופים עד לירושת הארץ במלואה.

 אך יחסכו מאיתנו הרבה"חבלי גאולה" של קברים....
גזירה היא כי בגאולה זו
גאולת הקץ ירושת הארץ  :

אך במשפט ותקומת העם כעם וחברה

 אך ורק בצדקה
"
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת אנא חמישהלצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה

 "בצדקה תכונני"