בס"ד.

 

 שאלה :

  ,מדוע יעקב נכשל שוב ושוב ביחס לבניו  ?.

 כישלונות תמוהים ובלתי ברורים

 

 תשובה:

  משום, שמאז החלום המכונן בבית אל: על הסולם המחבר שמים וארץ, הבין יעקב כי המדיום האלוקי הרלוונתי לגביו הינו - החלום.  הדבר גם נמשך בחרן

ומשיוסף החל חולם חלומות, יעקב אומנם גער בו, אך "שמר את הדבר" כלומר ניפה מהם את העיקר .

והוא מיד הבין, בתת המודע, כי מכאן ואילך, נגזרה עליו דרמה אלוקית ניכפת. עליו ועל כל בניו. ומכאן ואילך, הם כולם, אינם אלא, סטטיסטים באותה הדרמה . ופועלים בהעלם של ידיעה

 והכל, על מנת, שבשלהי חייו על ערס דוואי, יוכל יעקב, לשוב ולסגור את אותו המעגל שהחל באמירה המקראית : "ואביו שמר את הדבר".

 ולהנחיל לבניו ולדורות את המסר הערכי האל מותי :כי בעם ישראל, אין תמורה ל"אחדות" :

 "האספו", "הקבצו" ואחר כך" שמעו,[פר´ - ויחי 

. וכי כל אותה טרגדיה דרמתית, שהעיבה על חייו, [ראה סיכום חייו לפרעה] לא באה לעולם, אלא להזהיר את בניו ועד סוף הדורות, כי אסור, ובשום פנים ואופן, שבעם ישראל תשוב הקנאה והתחרות עדי פילוג ועקירה.

 והם בניו של יעקב ,הרימו מיד ה"כפפה", וכופפו עצמם, ובשבועת נצח הבטיחוהו לאמור

 "שמע ישראל ה´ אלוקינו ה´ אחד"

 ולהוותינו ,שבועה זו, נחפזו לפרשה על סופה, ושלא בעיתה ותוך הזנחת הרישא הצריכה כל כך לעיתה....

 "והוציא האבן הרושא תשועות חן חן לה"

 הינה כי כן, מעשה אבות סימן לבנים.

גם להזהר מכל משמר  מאותו הכישלון הנורא. ובפרט ועל אחת כמה וכמה בעת הרגישה הזו של תקופתינו.

 ו"בצדקה תכונני"

 שבעת גאולתם של ישראל שום דבר לא יכון אלא בתימוכין של ה"צדקה"

 לפיכך גם צירף "משפט" ל "צדקה"

 שנאמר : "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"