גן העדן המקראי, היה מודל מוקטן מן המוכן האלוקי

לחיקוי בגדול על ידי האנושי

הוא לא נעלם.

הוא ככזה כבר איננו

אפשר להגיע אליו רק במושגים של אנטי חיים.

 ענין זה מסמלת כביכול "חרב הפיפיות" 

שהוצבה בפתחו של אותו גן העדן

שכאילו בדרך לשם חייבת סמבולית ל"ערוף" הראש

כך שרק הראש עובר ל"פה" והגוף ל"פה"  = פיפיות.

מכאן הרעיון שגן העדן הועתק להוויה שלאחר המוות.

עלי אדמות ובחיים כאן ועכשיו

אין גן עדן מוסתר

יש כאמור מודל מטודי המרצד למול עיננו תדיר

והממתין לחיקוי מושלם על ידי האדם

אותו האתגר להפוך את כל היקום ואת כל ההוויה עלי אדמות

לגן עדן אחד  גדול

 

משה אהרון נווה עמל, הר-צל-יה (17/5/12)