מצמוצי אביב באים

מן האופק

וצובטים ללבי בפינצטה עשויה געגוע. ..

ולבי ככברה

עצבות מתוכו אל השקט

ניגרת.