כזבנים הולכים לסדנת גמילה /
כעצים בשלכת בסדנת קמילה /
שעליהם נושרים כמו מי עין /
הניגרים כדמעות תנין או קין /
ומילתם כמתחוור אינה מילה /

(14.12.2010)