הרגש ששיגרתי לך כגשר

 כמחפש חמלה רטובה

 בין מטר דמעותיי

 לבוץ שבו אני טובע

 היה לי כחץ מעוקל

 השב ונע עדיי

 לגזור עלי החמצת נצח

          בלבול - עד