משיח
-
דומה שהאושייה : " משיח ", 
מורכבת  הרבה יותר.
 מהותה הכוללת  מסתכמת למעשה .
באותה המטוטלת המסיטה את הנקודה :
בין ה"ש" הימנית להופכה ל"ש" שמאלית. 
הנה אם כן,
 ראשיתו כשהוא נמשח עלי ארץ - "ב"ש" הימנית .
בשביל שלבסוף ינהל את השיח האפקטיבי הנחוץ
 לחבר בין אלוהים לאדם.
 באמצעות ה"ש" השמאלית .
 כשתוארו הופך ברמיזה למהותו :
 "משיח ה'" [ב"ש" שמאלית].
שבת שלום.