כ ל


  כ ך
 
 ק   ש   ה
      
       ל ה מ ש י ך
 
             ל נ ש ו ם         אולי כדאי להפסיק...?!