צב קטן בקש מסתור
מפני הבז שתר לבתור

אך בסלעים גבו בלט
ובקוצים אפו נשרט
בור - הוא לא השכיל לחפור
ולא לעוף כמו ציפור

ביאושו, טמן ראשו
בקערית עזת חזית
דחף גופו, עד קצה סופו
להתנדף מכל רודף

וכך הוא גר, בכוך נגרר
מעט נרגן, אבל מוגן.