דופק על דלתות רועמות

אך אין שומעים

צורח מהלב

אך הם לא מקשיבים

כמה עוד אראה? ,כמה עוד הסביר?

מה הטעם לנסות להראות

כשהם עסוקים בלנסות להסתיר

 

הנה נכנעתי

הנה אני צל של עצמי

אתם גאים בי רק בחושך

ביוהרה קוראים לו האור הגדול

אך כבר חשיכה אמתית מבורכת

אם רק תואילו בטובכם לשתוק