אני הולך שם תמיד

האם אתם רואים אותי?

אני הוא זה שמבהיל אתכם

גם בצעד איטי

 

ישנו נער של אור משתפך

אך אני בורח לצללים

לא בשמחה עולמי

צער ועצב רק שם הלך

האם תאשימו אותי?

 

אם הלילה אני שוב יעלם

פצעיי ישארנו בחור

האם תזכרנו כילד טיפש

או שמע האיום

ואולי כבר שכחתם ממני ואינכם יוכלים לחלום?