שדה כלולות בו אלפי חרציות כאלפי קרואים חביבים, פרחוניים ובאמצע פרחי אודם פרחי אביב המה במיטב שנותיהם, במחול וגיל יצאו סביב חופת לבן מטס ציפורי שיר בגיל וברננה יעוף מעל ראשיכם בדרכן אל ארצן קן תקימו בקרוב כאותן ציפורי שיר, ואותו עטרו בחן באלפי פרחים בשיר בברכה ובתקווה