יד נוגנת פסנתר יד נשית, ענוגה שחור לבן, סונטה נוגה בקרוב, אך שחור יוותר יד נוגנת פסנתר יד עייפה, שחוקה צל שחור קרב בחביקה לקול דבר פלסתר יד נוגנת פסנתר פצועת צליל, לקול צורח על כוכבי ליל, אבד כלח רק אחת, לא יותר מפיקה צלילי אור ירח גרמניה, ליל הבדולח