היום אני שתיקה.

כל גופי נמלא

שתיקה

אחת גדולה
לנוכח הצפירה

הממלאת את ישותי ומדמימה את איבריי.


רק קרונות עמוסי זכרונות ייראו

בין

מסילת הלב וארצות הגוף המשותקות

ומוגפות
תחת מנעול ובריח

 

ואין יוצא ואין בא

וחביקת המועקה כשמי עופרת

ואני פוסע בלאט כפושע

סוגר את ידית הדלת בעוצמת

דומם

חש את לשונית המנעול

נתחבת
 

הלילה אני שתיקה.