כל השירים היפים שכתבתי ידעו להימחק במחי

כל השירים היפים שכתבתי כל שרציתי לומר

הכל אבד הכל נמחק.

וכה בכיתי בכותבם

כך במחי יד הלכו

ודווקא שירים שהיססתי המשיכו עלו

אין זו מנגינת שיריי שמתנגנת אלא

מנגינת שיריי בליבך

ולא תוכל לקרוא

שכן כל השירים שכתבתי

כולם אבדו הלכו

וכל אשר ביקשתי היה תחתם אמוראנא שובו,וקרא

היפים שכתבתי.

לך.