נקים מהפכה פרולטרית!
בטור אחד נצא אל הקרב.
רוח השינויים,
על משבה, קדימה תִשְאָנוּ;
באש ההתחדשות,
סדרי הֶעבר יִשַרָף.

 
בלהט מלחמת המעמדות,
יכה הסער;
את ניצוץ התקווה למחר, בהַצִיתו.

 
של מטח אוורורה,
יַהַלום הרעם.
קדימה! יצפור קולו