כל שפיכות דמים מיותרת!
לשני העמים נשבר מלהילחם.
אלימות - אינה הדרך;
יש ללמוד בשלום להתקיים.

לא נשיג מאומה בשפת-הטנקים;
שום חיסול והרג אזרחים,
לא יוציאו אותנו ממבוי הסתום.
הגיעה העת שהתותחים את קולם יחרישו;
שעידן המלחמות יתום.

רק בהידברות בין העמים,
אל פתרון הסכסוך, הפתח.
כוח ועוד כוח, לא יוביל לכלום!
שפיכות הדמים לא תיפסק,
כל עוד שפת-קרבות מדברת;
רק בשפת-הפיוס יוסר כל איום.

הקץ, לחגיגת התוקפנות המטורפת!
די להסלים את המצב.
העמים כמהים לשקט;
לא לשדות-הקרב!