שירים הגולשים במפל
ניגרים לאגם בתחתיתו
פני האגם צלולים וזכים
רק מי שמתבונן ממרום הצוק
רואה במים את חשרת העבים
המבשרים את הסופה הקרבה.