הדהודי מנגינות

אות ועוד אות

שולחים איתות

לעבר דמות

מסתלסלת בעשן

בין החומות

בחדרי הצריח

תחת משמר

מנעול ובריח.