שאיש מטייל לו בשקט סביב הטיילת ראשו נקי מטרדת היום ומכל איוולת רוח קרירה על עורפו מנשבת ורחש הגלים את אוזנו עוטפת אך אם הוא מדשדש סביב העיר הרועשת את נפשו דאגה וצער אוכלת, הוא יחוש באויר הדחוס והעולם יהיה עליו מאוס. כשאיש מטייל לו ואין דאגה בלבו אוושת העלים ביפי הצמרת יהיה כמנגינה יפה רוטטת על לוח לבו כשמחה רוננת.