חברך זה כמו גל /

מתנפץ ושב לים /

מותירך בתוך מעגל /

או בתוך "רבעית ח'יאם" /

כאילו שאינך קיים /