יותר מכל אני רוצה ליצור אגם שלי ורק שלי כחול עין, לא גדול מעטים ידעו שנוצר האגם- וקיים. צמחיה סבוכה תכסה את עין כל ועצים ירוקים מוגנים יעמדו. יד עדינה תחתור בגלים וזרוע תפתח הצדפים- ותקשיב... וכך יוכלו כל חיות הפרא לשתות ולשתות וצפורים- יעקרו דגים ויפרשו כנף למרחקים מרחקים... והמים חמים וקרים גועשים לוחשים עמוקים! יותר מכל הייתי רוצה ואיני איני יכולה כך ליצור. אז אמתין בדומיה לבורא עולם -וטבעו של אדם- שיסיים מלאכתו.