עם מקל נדודים,

עם בית על גב,

אמשיך מסלול חיי-חיי נוודים.

 

מקום חדש, אתגר חדש,

הן שריונו של צב אינו נחלש!

 

ושוב אחל לקנות לי שם,

אכיר  עוד אנשים,

הן מחיי הנדודים לא בקלות פורשים,

אחדש מעללי,אוליך עצמי,

לאן שמוליכות רגלי,

 

הן סוג כזה של אנשים,

עד שאמצא הן לא אשקוט,

הן לא אפסיק לנדוד

ואחפש לי..

עוד ודוד ועוד...