אהבה

נוגה מבטך

שושנים על לחייך

מתק שפתותייך

וידייך הקטנות

המבקשות

א - ה - ב - ה