כל היופי שבך

אני שומע את צעדייך,

על החוף הלבן.

ממעל רסיסי הסהר

מאירים דרכך,

לא אדע לאן.

אינני בורח,

בחייך הייתי רק אורח.

את כל היופי שבך

אספתי לשיר,

והלכתי.