גדם אדן מסילה מונח על כסא קלאסי בהצטלבות רחובות גדם מעץ גס ומסוקס על גב כסא מעודן. יד אחת עשתה חיבור, יד אחת הניחה באין משים חספוס ועידון משולבים ביניהם בקשר מקרי בהחלט או שמא קשר סמלי וזה בעצם מפגש זמני לפני שיושלכו לפח באין חפץ