אץ הזמן העובר

טיפות טהורות

טהורות טיפות

משמי העננים אל זרועות הקרקע המותשת

המושטת

מצניח אל המצמיח

מתנות עטופות בסרט

לאדם ולבהמה

ולכל רמש השדה

 

אץ הזמן במירוץ כנגד עצמו

ועושה דרכו ימים ימימה

אל תוך חור הניקוז של

העולם

מתמזער, חודר אל תעלת המים

וממחזר עצמו לדעת

אל מי הקולחין

אל

הטומאה שהפכה לטהרה

אל

 הטהרה שהפכה לטומאה