אתהזה מובן מאליו

אניזה לא פשוט לי

לאיזה צורך? להגשמת איזו מטרה?לא יכולת אחרת?

מתוך היכרות מעמיקה

עם יצירתך

אני מוכרח להודות

לכרוע

להתאפס

כמו כולם

אך שלא כמותם לי יש שאלה

מן השורה האחרונה , מקצה העולם

לגבי, האם אתה בטוח?

האין אני מוריד לך את הממוצע?