בס"ד.

 

 רוכל אני

  ומכר של רכיל

  איני יודע

  מוכר סדקית נודד

  של כבודה סדוקה

 ובלתי נדרשת

  נדחף

 בשולי שווקים דועכים

  נמוג  

בהמולת  כלביהם  הזבים

 

 ולא

 לא אורחת ישמעאלים

  אספוני אל זנבם

  ולא שיירת  מדיינים

 חשבוני   בקהלם

 

  ואני

   לא מוכר ולא מוכר

  וכלולין מלהט

  המבקש תשומות

  מלהג את עצמי לדעת 

  מנסה לטפס בסולם

  שראשו בשמיים

   וברגעים של אתנחתא ורחמים

 מבקש לקנות בפרוטות

  מן

  של פתיתים

  נשורת שממית,

 שאין לה הופכין

     למלא פי

   מיים של תורה

 מזרזיף הדמעות

  של אלוקיי