אין בי עוד כח לכתוב את שאני.

ידיי עייפות משרבוט על הדף.

מוחי רפה אל מול דמותי,

המרוחה במראה,שצופה בעיניי.

 

גומע כוחות אחרונים מן הים,

לסיים המסע,בו חיפשתי מזור.

כקאת מדברות נודד לו ליבי,

כי נדמו קולותיי,הקוראים בי לחזור.