הפחד הזה מטלפון

באמצע היום

שיאמר לי

בואי

הכירי נא אם

כותנת בנך

אם

לא

ולא יוסף

הגרוע מכל ודאי

קרה

ואין באמצע

ואין רק פצע

מדמם

הלב

דומם

הראש

לא יכולה לחשוב

על זה

אני בוכיה