עת היורה הגיע וארצה ניתח המטר, רינה חרישית תשמע בהרים: עת מסיק הזיתים. רק גדר מפרידה בין קבוצות המוסקים וממעל חגים מסוקים ולפתע עת זעם רועדים העצים וראשי ילדים מציצים. צרור היורה השמיע דברו רעמו ההרים והגיא ומוסק אחד נפל בעוברו נזעקו לראות אם עוד חי ויונה לבנה צחורת כנף ובפיה עלה זית טרף חגה ממעל ובקולה נהמה הגיע עת מלחמה... נכתב עת על הרי השומרון מתגלים סכסוכים בין מוסקים ערבים ויהודים.