בס"ד  

   סליחה טעות,

הזמן הלא נכון,

וכך גם המקום,

עדיף היה לו...

ואולי אחרת..

טעות,אני מתנצלת.

לא התכונתי

סליחה,

 

ושוב חוזר חלילה,

טעות,סליחה,

רגשות אשמה,

רחמים על עצמי

שוב פחדנות

ושוב עושים טעות....