ביום אביב שמשי

יצאתי לרחוב.

נתקלתי בעשבים ופטריות

רדפתי אחרי פרפרים

ושקעתי בחלומות

פתאום

כרעם ביום קר

משהו הפיג את הרוגע

מחזה עצוב שנגלה אליי

פרח קטן בשלל צבעים

עמד לו בגן

ואיבד מיופיו.

הוא כבר לא עמד זקוף וגאה

אלא הרכין את ראשו

לא נותרו בו עוד עלים

הפרח גסס

ואיבד רוח חיים.