היית לי מעמד הר סיני

וירדת על ההר שליבי.

 

ולא נגעת בו

לא בברקים ולא ברעמים

וההר לא עושן בכבשן.

 

סוג של טקס מסודר

ושימוש מוגזם בנשמה.

 

היית לי הר סיני

נגדו עמדתי

מבולבל ורפה

נגדו שטחתי

גופי השופה.

 

וצחצחתי רגבי גופי

ורחצתי בגדי

והתכוננתי וטוהרתי

ונותרתי מוכן

 

היית לי משה על הר סיני

כשעלית והורדת לי

עשרת דיברות

של אהבה

וחיים.

 

ואני נשלחתי לתור במדבר

ארבעים שנה, ואולי שנתיים

לתור אחר הטובה שבנחלה

ואת

לא בבקרים ולא בערבים

לא בברקים ולא ברעמים

 

ואני

ישן ומתעורר

מחובק

כמצוות

אהבתך.