הלב שלי בוכה ברה:

במז´ור ובמינור

תמיד אני צריכה להתחכם

אפילו כשאני מתפקעת

וואלס לעצמי בצעדים בנאליים:

שתיים-חמש-אחד

שתיים-חמש-אחד