אתבונן בך ואחשה
יופייך נוגע לליבי
התום, הרוך, האהבה

אתבונן בך וארצה
בשרך מבעיר את תשוקתי
המגע, הרטט, התאווה

אתבונן בך ואבכה
יופייך שוב לא שלי
כבובה בחלון הראווה

אתבונן בך

 

 

 

כל הזכויות שמורות למשה טרופה