אכזבה מאהבה הופכת למשקולת גרם על לבי, עד שיאספו רוב אבנים יחד יכריעו כף המאזניים אל פי תהום ועמורה תהום נשיית הנפש זו, הזועקת מרה כל אהבה שהוחמצה הופכת למיצי מרה בקיבתי המתכווצת יחד יכריעו חוליי לקבס וקיא נגד כולי לא אזעק ולא אצעק בנפשי אחסוך פנימה עד יפרצו המנעולים ויוצפו בדם, הנחלים המובילים לסגור לבי.